Usługi

W ramach projektu „Przedsiębiorczy start” będą realizowane następujące usługi:

 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze o charakterze podstawowym:
  • Diagnoza indywidualnych predyspozycji Uczestników – IPD - 3h/os
  • Grupowe doradztwo integracji socjalnej – 20h/grupę
  • Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej – 40h/grupę
  • Indywidualne doradztwo z zakresu biznes planu – 6h/osobę
  • Grupowe doradztwo dla Kobiet – 6h/grupę
 2. Przyznanie środków finansowych na rozwój działalności w formie spółdzielni socjalnej:
  • Wsparcie finansowe zostanie przyznane 36 osobom (22 kobietom i 14 mężczyznom), spośród wszystkich 60-ciu osób, które napiszą najlepsze biznes plany oraz wykażą się najlepszym pomysłem na spółdzielnie socjalną.
   Wsparcie to będzie wypłacone jednorazowo, w wysokości maksymalnie 20 000,00 zł na jednego członka spółdzielni socjalnej
 3. Wsparcie pomostowe:
  • Doradztwo specjalistyczne z zakresu prawa, marketingu i księgowości - 4h/os
  • Finansowe wsparcie pomostowe podstawowe w wysokości maksymalnie 1 200,00 zł/osobę wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy funkcjonowania wszystkich założonych przez Uczestników projektu spółdzielni socjalnych
  • Finansowe wsparcie pomostowe przedłużone w wysokości maksymalnie 1 200,00 zł/osobę wypłacane dla 22 osób, przez kolejne 6 miesięcy funkcjonowania założonych w ramach projektu spółdzielni socjalnych, które pomimo otrzymanego dotąd wsparcia finansowego, w dalszym ciągu niezbyt dobrze radzą sobie na rynku.

Poza tymi usługami dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

 • stypendium szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • wyżywienie,
 • materiały promocyjne (teczka, długopis, segregator, notatnik),
 • materiały szkoleniowe (skrypty, podręczniki),
 • prezentacje na CD z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie zajęć.

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki