Uczestnicy projektu

Uczestnikami (Beneficjentami Pomocy) będą wyłącznie osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub osoby poszukujące pracy z terenu województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego): 60 osób (36 Kobiet oraz 24 Mężczyzn) z czego:

  • min. 60% - 36 osób, będą stanowiły Kobiety
  • min. 30% - 18 osób, będą stanowiły osoby w wieku 15-24 lata
  • min. 25% - 15 osób, będą stanowiły osoby powyżej 50-go roku życia
  • min. 30% - 18 osób, będą stanowiły osoby niepełnosprawne – chorujące psychicznie

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki