Kontakt

Lider projektu - Consultor Sp. z o.o.
Biuro projektu w Lublinie
ul. Dr. Męczenników Majdanka 74
20-325 Lublin
tel./fax 81 745 41 91/92

Koordynator projektu
Małgorzata Jaszczyńska
e-mail: m.jaszczynska@consultor.pl

Pracownik biura projektu
Robert Klich
tel. 500 026 608
e-mail: r.klich@consultor.pl

Partner projektu:
Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
ul. Gospodarcza 32
20-213 Lublin
tel.: 81 746 52 00
e-mail: poczta@lsozp.pl
www.lsozp.org

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki