30 styczeń, 2015

 

Szanowni Państwo,
Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt „Przedsiębiorczy start” którego celem jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości społecznej i samozatrudnienia w woj. lubelskim poprzez założenie i funkcjonowanie 5 spółdzielni socjalnych. Każda z 5 powstałych Spółdzielni socjalnych radzi sobie na rynku, a artykuł który pojawił się w Kurierze Lubelskim na temat jednej z nich Kuferek Moda&Art Spółdzielnia Socjalna świadczy o tym, że pomoc tym ludziom opłaciła się. Osoby, które skorzystały z pomocy dobrze wykorzystały szansę. Sukces Kuferek Moda&Art jest dla Nas powodem do dumy i motywacją do dalszych działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Poniżej zamieszamy artykuł.

Artykuł o Spółdzielni Socjalnej "Kuferek" Moda&Art w Kurierze Lubelskim w wersji elektronicznej tutaj, a pełna wersja papierowa w PDF tutaj

29 styczeń, 2015

 

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dniu dzisiejszym po wielu zmaganiach w końcu rozpoczęła pracę Spółdzielnia socjalna „Kociołek Smaków”. Gratulujemy i życzymy samych sukcesów.

08 styczeń, 2015

 

Szanowni Państwo!
Miło nam poinformować iż Spółdzielnia Socjalna Perfekcyjni rozpoczęła współpracę z Elprama Centrum Pralnicze, natomiast Spółdzielnia Socjalna WILKO Wypożyczalnia i usługi nawiązała współpracę z firmą Marexbud z Lublina

29 grudzień, 2014

 

Szanowni Państwo!
W dniach 17-18 grudnia przedstawiciele Spółdzielnii Socjalnych Kuferek Moda & Art, Kociołek Smaków oraz To Co Najlepsze wzięli udział warsztatach dot. budowania sieci współpracy pomiotów ekonomii społecznej w subregionie lubelsko-bialskim

10 grudzień, 2014

 

Szanowni Państwo!
W dniach 9-10 grudnia przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej WILKO wzięli udział w warsztatach "Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa lubelskiego"

27 listopad, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż niedługo mija termin rozliczania przedłużonego wsparcia pomostowego za miesiąc październik.

18 listopad, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w razie jakichkolwiek problemów związanych z prawidłowym rozliczeniem przyznanego przedłużonego wsparcia pomostowego zapraszamy do kontaktu.

03 listopad, 2014

 

Szanowni Państwo!
Informujemy, że z dniem 31.10.2014 r. wszyscy członkowie spółdzielni socjalnych skorzystali z indywidualnego doradztwa specjalistycznego . Na każdą osobę przypadało 12 godzin indywidualnych konsultacji .

23 październik, 2014

 

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dniu 21.10.2014 r. ze wszystkimi spółdzielniami socjalnymi zostały podpisane aneksy do umów na otrzymywanie wsparcia pomostowego oraz wystawione zaświadczenia o pomocy de minimis.

13 październik, 2014

 

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dniu 13.10.2014 r. odbyła się ocena formalna i merytoryczna wniosków na przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Wszystkim członkom spółdzielni socjalnych zostało przyznane przedłużone wsparcie pomostowe na okres 5 miesięcy.

29 wrzesień, 2014

 

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż w dniu dzisiejszym ostatnia spółdzielnia socjalna To Co Najlepsze złożyła wniosek na otrzymywanie przedłużonego wsparcie pomostowego.

19 wrzesień, 2014

 

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w najbliższym czasie rozpoczną się indywidualne doradztwo specjalistyczne dla członków spółdzielni socjalnych, do wyboru (prawo, marketing, księgowość).

02 wrzesień, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż 4 spółdzielnie złożyły wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

26 sierpień, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż kończy się okres rozliczania wsparcia pomostowego podstawowego za miesiąc VII 2014.

19 sierpień, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że część Spółdzielni socjalnych już prężnie prowadzi działalność gospodarczą.

12 sierpień, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w razie jakichkolwiek problemów związanych z prawidłowym rozliczeniem przyznanego podstawowego wsparcia pomostowego zapraszamy do kontaktu.

05 sierpień, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż 1 Spółdzielnia socjalna złożyła już wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe. Jednocześnie przypominamy, iż wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego składany jest nie później niż w piątym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego.

29 lipiec, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dalszym ciągu trwa etap rozliczania środków finansowych przyznanych spółdzielniom socjalnym w ramach wsparcia pomostowego podstawowego za miesiąc VI 2014 r. Wszystkie spółdzielnie socjalne prowadzą działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej.

21 lipiec, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dalszym ciągu trwa etap rozliczania środków finansowych przyznanych spółdzielniom socjalnym w ramach wsparcia pomostowego podstawowego za miesiąc VI 2014 r.

W razie jakichkolwiek problemów związanych z prawidłowym rozliczeniem przyznanego wsparcia bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Informujemy również, iż w dalszym ciągu 3 spółdzielnie socjalne są na etapie wydatkowania środków finansowych w ramach dotacji głównej.

15 lipiec, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż trwa etap rozliczania środków finansowych przyznanych spółdzielniom socjalnym w ramach wsparcia pomostowego podstawowego za miesiąc VI 2014 r.

W razie jakichkolwiek problemów związanych z prawidłowym rozliczeniem przyznanego wsparcia bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Informujemy również, iż jeszcze 3 spółdzielnie socjalne są na etapie wydatkowania środków finansowych w ramach dotacji głównej.

10 lipiec, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż 3 spółdzielni socjalne wydatkują jeszcze środki finansowe w ramach dotacji głównej. 2 spółdzielnie już zakończyły ten etap. Wszystkie 5 spółdzielnie socjalne wdatkują wsparcie pomostowe podstawowe.

02 lipiec, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w przypadku tych spółdzielni socjalnych, które rozliczyły się już z przyznanych im środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnej, od następnego tygodnia rozpoczynamy realizację wizyt monitorujących, mających na celu weryfikację dokonanych zakupów.

24 czerwiec, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż członkowie kolejnych spółdzielni socjalnych skorzystali ze wsparcia specjalistycznego w postaci indywidualnych usług doradczych z zakresu prawa, księgowości oraz marketingu.

Dodatkowo uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.06.2014 r., spółdzielnia socjalna KUFEREK MODA & ART SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA dokonała oficjalnego otwarcia swojego sklepu z ekskluzywną tanią odzieżą. Sklep ten jest usytuowany przy ul. Krakowskie Przedmieście 35 (wejście od ul. Krótkiej). Wszystkich zainteresowanych BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY, a samej Spółdzielni życzymy POWODZENIA!!!!

17 czerwiec, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dalszym ciągu realizowane jest wsparcie specjalistyczne w postaci indywidualnych usług doradczych z zakresu prawa, księgowości oraz marketingu.

Usługi te są świadczone przez specjalistów z danej dziedziny.

Te spółdzielnie socjalne, które już korzystały z tego wsparcia oceniają je bardzo wysoko i są bardzo zadowolone z udziału w nim.

10 czerwiec, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dalszym ciągu spółdzielnie socjalne korzystają ze wsparcia specjalistycznego w postaci indywidualnych usług doradczych z zakresu prawa, księgowości oraz marketingu.

Usługi te są świadczone przez specjalistów z danej dziedziny.
Celem tych usług jest pomoc funkcjonującym spółdzielniom socjalnym w rozwiązaniu pojawiających się problemów prawnych i księgowych oraz przeprowadzenie jak najbardziej skutecznego marketingu, dla każdej spółdzielni socjalnej.

03 czerwiec, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż spółdzielnie socjalne korzystają ze wsparcia specjalistycznego w postaci indywidualnych usług doradczych z zakresu prawa, księgowości oraz marketingu. Usługi te są świadczone przez specjalistów z danej dziedziny.

Celem tych usług jest pomoc funkcjonującym spółdzielniom socjalnym w rozwiązaniu pojawiających się problemów prawnych i księgowych oraz przeprowadzenie jak najbardziej skutecznego marketingu, dla każdej spółdzielni socjalnej.

29 maj, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż wszystkie spółdzielnie socjalne, które powstały w ramach naszego projektu, już funkcjonują na rynku. Dodatkowo 1 spółdzielnia socjalna rozpocznie już etap korzystania ze specjalistycznego wsparcia doradczego z zakresu prawa, księgowości oraz marketingu.

20 maj, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż wszystkie spółdzielnie socjalne, które powstały w ramach naszego projektu, prowadzą już działalność w formie spółdzielni socjalnej. Spółdzielnie te rozpoczynają etap pozyskiwania klientów, na oferowane przez siebie usługi.

13 maj, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż ostatnia już 5-ta spółdzielnia socjalna podpisała umowę na otrzymanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnej. Spółdzielnia ta od 13.05.2014 r., rozpoczyna wydatkowanie środków finansowych w ramach dotacji głównej.

Z tą spółdzielnią została również podpisana umowa na wsparcie pomostowe podstawowe. Informujemy również, iż 2 spółdzielnie socjalne zakończyły już proces wydatkowania środków finansowych w ramach dotacji głównej.

06 maj, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż ostatnia już 5-ta spółdzielnia socjalna otrzymała wpis do KRS, numer REGON oraz NIP. Spółdzielnia ta zakłada jeszcze konto bankowe. Jak tylko uzbiera komplet wymaganych dokumentów, zostanie z nią podpisana umowa o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnej. Pozostałe spółdzielnie socjalne dokonują zakupów towarów/sprzętów, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz wydatkują środki finansowe w ramach wsparcia pomostowego podstawowego.

29 kwiecień, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż ostatnia już 5-ta spółdzielnia socjalna otrzymała wpis do KRS oraz numer REGON. Spółdzielnia ta oczekuje jeszcze tylko na numer NIP. Jak tylko te 3 dokumenty zostaną dostarczone do biura projektu z ostatnią spółdzielnią socjalną zostanie podpisana umowa na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnej oraz zostanie zorganizowane posiedzenie Komisji Oceny Wniosków przyznającej wsparcie pomostowe podstawowe.

Pozostałe 4-ry spółdzielnie socjalne w dalszym ciągu dokonują zakupów towarów/sprzętów, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz wydatkują środki finansowe w ramach wsparcia pomostowego podstawowego.

25 kwiecień, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15.04.2014 r., odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków dokonującej oceny formalnej złożonych przez 3 spółdzielnie socjalne wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego.

Wszystkie 3 wnioski okazały się poprawne pod względem formalnym, w związku z tym zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Ocena merytoryczna została przeprowadzona również w dniu: 15.04.2014 r. W wyniku tej oceny wszystkim 3 spółdzielniom socjalnym przyznano środki finansowe w ramach wsparcia pomostowego, na kwoty o które wnioskowały.

W dniu dzisiejszym, tj. 25.04.2014 r., Wojewódzki Urząd pracy w Lublinie zatwierdził Protokół z prac KOW przyznającej wsparcie pomostowe podstawowe.

Dodatkowo uprzejmie informujemy, iż obecnie 4-ry spółdzielnie wydatkują środki finansowe w ramach dotacji głównej oraz w ramach wsparcia pomostowego podstawowego.

15 kwiecień, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym, tj. 15.04.2014 r., odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków dokonującej oceny formalnej złożonych przez 3 spółdzielnie socjalne wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego.

Jeżeli wnioski okażą się poprawne pod względem formalnym, to również w dniu dzisiejszym rozpocznie się ocena merytoryczna tych wniosków. Procedura oceny wniosków zostanie dokończona w dniu jutrzejszym tj.: 16.04.2014 r.

Jeżeli zaś któryś ze złożonych wniosków będzie zawierał uchybienia formalne zostanie skierowany do uzupełnienia. Wówczas jego ocena merytoryczna odbędzie się dopiero po usunięciu przez spółdzielnię socjalną błędów formalnych.

08 kwiecień, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż spółdzielnie socjalne, które powstały w ramach niniejszego projektu, rozpoczęły wydatkowanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnej.

ŻYCZYMY OWOCNYCH ZAKUPÓW

Jednocześnie przypominamy o konieczności dokonywania tych zakupów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnej.

01 kwiecień, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż z 4-roma spółdzielniami socjalnymi zostały podpisane Umowy na otrzymanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnej.

W dalszym ciągu oczekujemy na dokumenty ostatniej już spółdzielni socjalnej.

Dodatkowo informujemy również, że 1-dna spółdzielnia socjalna podpisała Umowę na otrzymanie wsparcia pomostowego podstawowego. Wsparcie to zostało jej przyznane na okres pierwszych 6-ciu miesięcy funkcjonowania.

25 marzec, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w związku z tym, że nikt z dodatkowej grupy, która dołączyła do projektu, nie wniósł odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków – wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnej, z dnia 13.03.2014 r., w załączeniu przedstawiamy Ostateczny Protokół z prac KOW.

Osobom, którym zostały przyznane środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnej BARDZO SERDZECZNIE GRATULUJEMY!!!

Informujemy również, iż w dalszym ciągu czekamy na dokumenty rejestrowe pozostałych czterech spółdzielni socjalnych.

19 marzec, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż Spółdzielnia Socjalna ”PERFEKCYJNI”, z siedzibą w Łęcznej rozpoczęła wydatkowanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnej. Spółdzielnia ta ma 2 miesiące na wydatkowanie przyznanych Jej środków finansowych oraz 1 miesiąc na ich rozliczenie.

Czekamy na kolejne spółdzielnie socjalne, które zarejestrują swoją działalność i dostarczą nam wymagane dokumenty związane z potwierdzeniem ich rejestracji.

14 marzec, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13.03.2014 r., w siedzibie Beneficjenta odbyło się posiedzenie KOW – ocena merytoryczna złożonych przez dodatkowe osoby, wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnej.

W wyniku tego posiedzenia KOW rekomendowała do otrzymania środków finansowych 7 osób, które otrzymały największą liczbę punktów.

3 osoby zostały wpisane na listę osób rezerwowych, rekomendowanych do otrzymania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnej.

Poniżej znajduje się Protokół z prac KOW z dnia 13.03.2014 r.
Protokół z prac KOW

Uprzejmie informujemy, że osobom, które zostały wpisane na listę rezerwową osób rekomendowanych do otrzymania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnej przysługuje odwołanie od decyzji KOW.

Odwołanie to powinno zostać wniesione w terminie 3 dni roboczych, od dnia otrzymania pisemnej decyzji. Nie wniesienie odwołania od decyzji KOW w w/w terminie spowoduje uprawomocnienie się decyzji KOW z dnia 13.03.2014 r.

12 marzec, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 05.03.2014 r., Spółdzielnia Socjalna ”PERFEKCYJNI”, z siedzibą w Łęcznej dostarczyła do naszej siedziby dokumenty potwierdzające jej rejestrację, czyli: KRS, NIP i REGON. W dniu 07.03.2014 r., została z nią podpisana Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnej.

Także mamy już zarejestrowana i funkcjonującą jedną spółdzielnię socjalną

Dodatkowo, Spółdzielnia ta w dniu 10.03.2014 r., założyła do Beneficjenta Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego. W dniu 11.03.2014 r., w siedzibie Beneficjenta odbyło się posiedzenie KOW – ocena formalna złożonego wniosku. Ze względu na to, że wniosek ten był poprawny pod względem formalnym i zawierał wszystkie wymagane załączniki również w dniu 11.03.2014 r., została dokonana jego ocena merytoryczna.

W wyniku tej oceny, wniosek otrzymał wsparcie na kwotę oraz na liczbę członków, na które wnioskowała Spółdzielnia Socjalna ”PERFEKCYJNI”. W dniu 12.03.2014 r., z tą Spółdzielnią Socjalną została podpisana Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne spółdzielnie socjalne, które pomyślnie przejdą proces rejestracji w KRS, z którymi będziemy mogli podpisać kolejne umowy na przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnej oraz na wsparcie pomostowe podstawowe.

06 marzec, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym, tj. 06.03.2014 r., w godzinach od 09.00 do 10.30, w siedzibie Beneficjenta, przy ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin, odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków przyznającej wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnej – ocena FORMALNA.

Ocenie podlegało 10 wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnej.

W wyniku posiedzenia, Komisja Oceny Wniosków stwierdziła, że wszystkie złożone wnioski są poprawne pod względem formalnym. W związku z powyższym żaden wniosek nie podlega uzupełnieniu. Wszystkie wnioski zostały skierowane do oceny merytorycznej.


W załączeniu przedstawiamy Protokół z prac KOW – ocena formalna.

05 marzec, 2014

 

Szanowni Państwo!
W związku z planowanymi na dni 06.03.2014 r., oraz 13.03.2014 r., posiedzeniami Komisji Oceny Wniosków przyznającej środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnej (odpowiednio ocena formalna i merytoryczna), zamieszczamy Regulamin Pracy Komisji Oceny Wniosków przyznającej wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnej.

Prace KOW będą przebiegały zgodnie z wytycznymi zawartymi w w/w Regulaminie prac KOW.

04 marzec, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że dwie spółdzielnie socjalne uzyskały już wpis do KRS oraz nr REGON. Czekamy jeszcze na trzy pozostałe spółdzielnie socjalne.

Informujemy również, iż w dniu 06.03.2014 r., planowane jest posiedzenie Komisji Oceny Wniosków – ocena formalna, dla dodatkowych 10-ciu osób, które mają wejść w skład spółdzielni socjalnych. W dniu 13.03.2014 r., planowane jest posiedzenie Komisji Oceny Wniosków – ocena merytoryczna, tychże wniosków.

25 luty, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że w bieżącym tygodniu realizowane jest Indywidualne doradztwo z zakresu biznes planu dla 10-ciu osób.

Celem tego Indywidualnego doradztwa jest tworzenie biznes planu we współpracy z doświadczonym trenerem, który wspomoże Uczestników projektu w kwestiach formalnych związanych z opracowaniem biznes planu.

Informujemy również, iż w dalszym ciągu czekamy na informację z KRS dotyczącą ponownej weryfikacji złożonych przez nas poprawionych wniosków rejestracyjnych dla dwóch spółdzielni socjalnych. Czekamy również na informacje dotyczące procesu rejestracji w KRS trzech pozostałych spółdzielni socjalnych.

18 luty, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że w bieżącym tygodniu trwają prace związane z opracowaniem harmonogramów realizacji Indywidualnego doradztwa z zakresu biznes planu dla 10-ciu osób.

Celem tego Indywidualnego doradztwa jest tworzenie biznes planu we współpracy z doświadczonym trenerem, który wspomoże Uczestników projektu w kwestiach formalnych związanych z opracowaniem biznes planu.

Informujemy również, iż w dalszym ciągu czekamy na informację z KRS dotyczącą ponownej weryfikacji złożonych przez nas poprawionych wniosków rejestracyjnych dla dwóch spółdzielni socjalnych.

Dodatkowo, informujemy również, że w dniu dzisiejszym zostały złożone w KRS wnioski rejestracyjne dla pozostałych trzech spółdzielni socjalnych.

14 luty, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że w bieżącym tygodniu została zakończona realizacja Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej. Wszyscy Uczestnicy biorący udział w szkoleniu, zakończyli w nim udział . Zdali egzamin wewnętrzny i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Osoby biorące udział w szkoleniu pozytywnie oceniły zarówno jego aspekt organizacyjny, jak i trenerów prowadzących zajęcia.

Dodatkowo w dniu 14.02.2014 r., odbyło się Grupowe doradztwo dla Kobiet. Spotkanie poprowadziła Kobieta, która odniosła sukces zawodowy. Spotkanie realizowane było w wymiarze 6h/dydaktycznych. Celem tego spotkania było wsparcie grupy szczególnie defaworyzowanej na rynku pracy i podbudowanie motywacji wśród Kobiet do przedsiębiorczości.

Również i w tym przypadku Uczestniczki spotkania były bardzo zadowolone z udziału w nim i wysoko oceniły jego aspekt organizacyjny oraz przygotowanie i zaangażowanie Kobiety sukcesu, która poprowadziła to spotkanie.

Informujemy również, iż otrzymaliśmy informacje dotyczące rejestracji dwóch spółdzielni. Niestety jednak, ale złożone przez nas wnioski zawierały uchybienia formalne, w związku z czym zostały skierowane do poprawienia/uzupełnienia.

Poprawione i uzupełnione wnioski zostały ponownie złożone w KRS. Obecnie oczekujemy na informację z KRS o ponownej ocenie złożonych przez nas wniosków.

Dodatkowo ciągle trwają prace związane ze skompletowaniem i złożeniem w KRS niezbędnych do rejestracji, dokumentów formalnych dla trzech pozostałych spółdzielni socjalnych.

04 luty, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że został opracowany harmonogram realizacji Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej dla dodatkowej grupy osób biorących udział w projekcie. Zajęcia będą realizowane w wymiarze 40h/grupę, w dniach od 05.02.2014 r., do 13.02.2014 r. Celem zajęć jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej. Na zajęciach zostaną omówione między innymi następujące zagadnienia: podstawy prawne zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych, procedura rejestracji, formy opodatkowania, ewidencja działalności oraz tworzenie biznes planu dotyczącego zakładania spółdzielni socjalnej.

Informujemy również, iż w dalszym ciągu czekamy na weryfikację złożonych przez 2 spółdzielnie socjalne wniosków rejestrowych.

Ciągle trwają również prace związane ze skompletowaniem i złożeniem w KRS niezbędnych do rejestracji, dokumentów formalnych dla trzech pozostałych spółdzielni socjalnych.

28 styczeń, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że został opracowany harmonogram realizacji grupowego doradztwa z zakresu integracji socjalnej dla dodatkowej grupy osób biorących udział w projekcie. Zajęcia będą realizowane w wymiarze 20h/grupę, w dniach od 27.01.2014 r., do 31.01.2014 r. Celem zajęć jest integracja uczestników projektu. Na spotkaniach tych zostaną wybrani założyciele i członkowie spółdzielni socjalnych.

Informujemy również, iż ciągle czekamy na weryfikację złożonych przez 2 spółdzielnie socjalne wniosków rejestrowych.

W dalszym ciągu trwają również prace związane ze skompletowanie i złożeniem w KRS niezbędnych do rejestracji, dokumentów formalnych dla trzech pozostałych spółdzielni socjalnych.

21 styczeń, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż ciągle czekamy na informację z KRS, dotyczącą weryfikacji złożonych przez 2 spółdzielnie socjalne wniosków rejestrowych.

Trwają również prace związane ze skompletowanie i złożeniem w KRS niezbędnych do rejestracji dokumentów formalnych dla trzech pozostałych spółdzielni socjalnych.

Informujemy również, iż grupa dodatkowa, która ma dołączyć do trzech spółdzielni socjalnych powstających na terenie Lublina, dobyła już diagnozę indywidualnych predyspozycji – IPD, w wymiarze 3h/osobę. Obecnie grupa ta będzie brała udział w grupowym doradztwie integracji socjalnej. Zajęcia będą realizowane w wymiarze 20h/grupę.

O szczegółowym harmonogramie realizacji doradztwa zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.

14 styczeń, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dalszym ciągu czekamy na informację z KRS, dotyczącą weryfikacji złożonych przez 2 spółdzielnie socjalne wniosków rejestrowych.

Dodatkowo, obecnie trwają prace związane ze skompletowanie i złożeniem w KRS niezbędnych do rejestracji dokumentów formalnych dla trzech pozostałych spółdzielni socjalnych.

Cały czas do Państwa dyspozycji jest Animator socjalny, którzy służy Państwu pomocą na każdym etapie realizacji niniejszego projektu.

08 styczeń, 2014

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym WUP w Lublinie zatwierdził ostateczną wersję Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków. W związku z powyższym rozpoczynamy proces rejestracji spółdzielni socjalnych.

W celu omówienia szczegółów oraz poprawnego przygotowania wszystkich wymaganych dokumentów związanych z rejestracją spółdzielni socjalnych będzie się z Państwem kontaktował Animator socjalny.

31 grudzień, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż trwa weryfikacja przesłanej do WUP w Lublinie ostatecznej wersji Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków. Jak tylko Protokół ten zostanie zatwierdzony przez WUP w Lublinie zostaniecie o tym Państwo poinformowani.

23 grudzień, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym została przesłana do WUP w Lublinie ostateczna wersja Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków. Jak tylko Protokół ten zostanie zatwierdzony przez WUP w Lublinie zostaniecie o tym Państwo poinformowani.

20 grudzień, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w załączeniu znajdują się wyniki prac KOW – ostateczna wersja protokołu.

Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków - ostateczny.

12 grudzień, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w załączeniu znajdują się wyniki prac KOW – wstępna wersja protokołu.

Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków - wstępny.

03 grudzień, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.12.2013 r., w siedzibie naszej firmy odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, która oceniała pod względem formalnym złożone przez Państwa dokumenty o ubieganie się o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnej.

Ocenie podlegało 30 kompletów dokumentów. 29 kompletów dokumentów zostało sporządzonych poprawie pod względem formalnym. 1 komplet został odrzucony ze względów formalnych, ponieważ osoba wnioskowała o kwotę większą niż maksymalne dofinansowanie jakie można otrzymać w ramach niniejszego projektu przypadające na jedną osobę. Pozostałe 29 komplety dokumentów zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Ocena merytoryczna planowana jest w dniu: 06.12.2013 r., oraz w dniu 09.12.2013 r., w godzinach 09.00-15.30, w siedzibie naszej firmy.

02 grudzień, 2013

 

Szanowni Państwo!
zamieszczamy Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych. Do pobrania tutaj lub w dziale Rekrutacja

26 listopad, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dalszym ciągu przyjmowane są biznes plany na rozwój przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnych.

Biznes plany będą przyjmowane już tylko do piątku, tj. do 29.11.2013 r.

Bardzo Państwa zachęcamy do składania dokumentów. Służymy Państwu pomocą przy wypełnianiu ich.

19 listopad, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dalszym ciągu przyjmowane są biznes plany na rozwój przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnych. Bardzo Państwa zachęcamy do składania dokumentów.

Służymy Państwu pomocą przy wypełnianiu ich.

Biznes plany są przyjmowane w dniach: 04-29.11.2013 r., w siedzibie firmy Consultor Sp. z o.o., ul Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin, w godzinach od 08.00 do 16.00 w pokoju nr 220.

12 listopad, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w bieżącym tygodniu kontynuowane jest przyjmowanie biznes planów.

Biznes plany są przyjmowane w dniach: 04-29.11.2013 r., w siedzibie firmy Consultor Sp. z o.o., ul Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin, w godzinach od 08.00 do 16.00 w pokoju nr 220.

Gdybyście Państwo potrzebowali jeszcze dodatkowych, informacji lub pomocy w zakresie tworzonych biznes planów, Animator socjalny – Pań Krzysztof Majcherek jest do Państwa dyspozycji.

05 listopad, 2013

 

Szanowni Państwo!
W związku z Państwa licznymi prośbami dotyczącymi wydłużenia okresu przyjmowania biznes planów na rozpoczęcie prowadzenia spółdzielni socjalnej, firma Consultor Sp. z o.o., wraz z Partnerem projektu – Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego, postanowiła wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i wydłużyć termin przyjmowania biznes planów.

W związku z powyższym Biznes plany będą przyjmowane w dniach: 04-29.11.2013 r., w siedzibie firmy Consultor Sp. z o.o., ul Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin, w godzinach od 08.00 do 16.00 w pokoju nr 220.

29 październik, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w bieżącym tygodniu kończymy realizację indywidualnego doradztwa z zakresu biznes planu. Doradztwo to realizowane jest w wymiarze 6h/osobę. Jego celem jest tworzenie biznes planu powstającej spółdzielni, omówienie nurtujących pytań związanych z tym zagadnieniem oraz usystematyzowanie wiedzy zdobytej podczas szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej.

Indywidualne doradztwo prowadzone jest przez osoby posiadające zarówno wiedzę merytoryczną, jak i doświadczenie zawodowe, które są gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług.

Dodatkowo w bieżącym tygodniu realizujemy wsparcie grupowe dla kobiet z Kobietą sukcesu.

Celem tego wsparcia jest utwierdzenie w kobietach ich przedsiębiorczych postaw oraz motywowanie ich do dalszej, aktywnej pracy na rzecz tworzenia i pracy w planowanych spółdzielniach socjalnych.

Dodatkowo informujemy również, że w związku z zakończeniem w dniu 31.10.2013 r., ścieżki szkoleniowo-doradczej, rozpoczynamy przyjmowanie biznes planów na spółdzielnie socjalne.

Biznes plany będą przyjmowane w dniach: 04-07.11.2013 r., w siedzibie firmy Consultor Sp. z o.o., ul Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin, w godzinach od 08.00 do 16.00 w pokoju nr 220.

22 październik, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w bieżącym tygodniu realizujemy indywidualne doradztwo z zakresu biznes planu. Doradztwo to realizowane jest w wymiarze 6h/osobę. Jego celem jest tworzenie biznes planu powstającej spółdzielni, omówienie nurtujących pytań związanych z tym zagadnieniem oraz usystematyzowanie wiedzy zdobytej podczas szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej.

Indywidualne doradztwo prowadzone jest przez osoby posiadające zarówno wiedzę merytoryczną, jak i doświadczenie zawodowe, które są gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług.

O terminach indywidualnych spotkań wszyscy Uczestnicy projektu są informowani telefonicznie.

15 październik, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w bieżącym zakończyliśmy realizację szkolenia dla czwartej grupy szkoleniowej.

Również i czwarta grupa szkoleniowa, która zakończyła zajęcia w ramach tego szkolenia jest bardzo zadowolona z udziału w nim i podobnie jak pierwsza, druga oraz trzecia grupa szkoleniowa, bardzo wysoko oceniła poziom organizacyjny oraz merytoryczny realizowanego szkolenia.

Wszyscy Uczestnicy projektu biorący udział w Szkoleniu z zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej, w ramach wszystkich czterech grup szkoleniowych zakończyli z wynikiem pozytywnym udział w tym szkoleniu.

08 październik, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w bieżącym kontynuujemy realizację szkolenia dla czwartej grupy szkoleniowej. Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych jest realizowane w wymiarze 40-stu godzin na grupę. Grupa składa się z 15-stu osób.

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej wiedzy na temat zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej.

Trzecia grupa szkoleniowa, która zakończyła zajęcia w ramach tego szkolenia również jest bardzo zadowolona z udziału w nim i podobnie jak pierwsza oraz druga grupa, bardzo wysoko oceniła poziom organizacyjny oraz merytoryczny realizowanego szkolenia.

01 październik, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w bieżącym kontynuujemy realizację szkolenia dla trzeciej grupy szkoleniowej oraz rozpoczynamy realizację szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych dla czwartej grupy szkoleniowej. Szkolenie to jest realizowane w wymiarze 40-stu godzin na grupę. Grupa składa się z 15-stu osób.

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej wiedzy na temat zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej. Zajęcia w ramach tej grupy prowadzone są w dniach: 01-09.10.2013 r.

Szczegółowy harmonogram realizacji zajęć w ramach tej grupy szkoleniowej zostanie Państwu przedstawiony w pierwszym dniu szkoleniowym.

Również w ramach tej grupy zajęcia poprowadzą wykwalifikowani trenerzy, którzy są specjalistami w tej dziedzinie oraz zapewniają wysoki poziom prowadzonych przez siebie zajęć.

24 wrzesień, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w bieżącym rozpoczynamy realizację Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych dla trzeciej grupy szkoleniowej. Szkolenie to jest realizowane w wymiarze 40-stu godzin na grupę. Grupa składa się z 15-stu osób.
Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej wiedzy na temat zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej. Zajęcia w ramach tej grupy prowadzone są w dniach: 24.09-02.10.2013 r.
Szczegółowy harmonogram realizacji zajęć w ramach tej grupy szkoleniowej zostanie Państwu przedstawiony w pierwszym dniu szkoleniowym.

Również w ramach tej grupy zajęcia poprowadzą wykwalifikowani trenerzy, którzy są specjalistami w tej dziedzinie oraz zapewniają wysoki poziom prowadzonych przez siebie zajęć.

Druga grupa szkoleniowa, która zakończyła zajęcia w ramach tego szkolenia również jest bardzo zadowolona z udziału w nim i podobnie jak pierwsza grupa, bardzo wysoko oceniła poziom organizacyjny oraz merytoryczny realizowanego szkolenia.

17 wrzesień, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w bieżącym tygodniu kontynuowana jest realizacja Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych dla drugiej grupy szkoleniowej.
Szkolenie to jest realizowane w wymiarze 40-stu godzin na grupę. Grupa składa się z 15-stu osób.

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej wiedzy na temat zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej.

Pierwsza grupa szkoleniowa, która zakończyła zajęcia w ramach tego szkolenia jest bardzo zadowolona z udziału w nim i bardzo wysoko oceniła poziom organizacyjny oraz merytoryczny realizowanego szkolenia.

10 wrzesień, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w bieżącym kończą się zajęcia w ramach Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych dla pierwszej grupy szkoleniowej oraz rozpoczynamy realizację tegoż szkolenia dla drugiej grupy szkoleniowej.
Zajęcia w ramach drugiej grupy szkoleniowej realizowane są w dniach: 12-20.09.2013 r.
Szczegółowy harmonogram realizacji zajęć w ramach drugiej grupy szkoleniowej otrzymacie Państwo w dniu pierwszych zajęć.

Zajęcia w ramach drugiej grupy szkoleniowej również są prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, którzy są specjalistami w tej dziedzinie oraz gwarantują wysoką jakość prowadzonych przez siebie zajęć.

03 wrzesień, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w bieżącym tygodniu kontynuowana jest realizacja Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych dla pierwszej grupy szkoleniowej. Szkolenie to jest realizowane w wymiarze 40-stu godzin na grupę. Grupa składa się z 15-stu osób. Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej wiedzy na temat zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej.

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, którzy są specjalistami w tej dziedzinie oraz gwarantują wysoką jakość prowadzonych przez siebie zajęć.

27 sierpień, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w bieżącym tygodniu rozpoczynamy realizację Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych dla pierwszej grupy szkoleniowej. Szkolenie to będzie realizowane w dniach: 29.08.2013 r. – 09.09.2013 r. Szkolenie realizowane jest w wymiarze 40-stu godzin dla każdej grupy szkoleniowej. Grup szkoleniowych jest cztery. Każda składa się z 15-stu osób.

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej wiedzy na temat zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej. Na zajęciach zostaną omówione między innymi następujące zagadnienia:
- podstawy prawne zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych,
- procedura rejestracji, formy opodatkowania, ewidencja działalności,
- biznes plan,
- podstawy prowadzenia spółdzielni socjalnych.

Zajęcia zostaną poprowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, którzy są specjalistami w tej dziedzinie oraz gwarantują wysoką jakość prowadzonych przez siebie zajęć.

O szczegółach realizacji w ramach poszczególnych grup szkoleniowych zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.

20 sierpień, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż od następnego tygodnia rozpoczniemy realizację Szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia Spółdzielni socjalnej. Szkolenia będą realizowane w wymiarze 40h/grupę. Wsparciem zostaną objęte 4-ry grupy szkoleniowe liczące po 15 osób.

O szczegółach realizacji tych zajęć zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.

13 sierpień, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w bieżącym tygodniu zostaną zakończone prace związane z opracowaniem harmonogramów realizacji Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia Spółdzielni socjalnej. Szkolenie będzie realizowane w wymiarze 40h/grupę. Wsparciem obejmiemy 4-ry grupy szkoleniowe liczące po 15 osób.

O szczegółach realizacji tych zajęć zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie, w późniejszym terminie.

06 sierpień, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w bieżącym tygodniu kontynuowane są prace nad tworzeniem harmonogramów realizacji Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia Spółdzielni socjalnej. Szkolenie będzie realizowane w wymiarze 40h/grupę. Wsparciem obejmiemy 4-ry grupy szkoleniowe liczące po 15 osób.

O szczegółach realizacji tych zajęć zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie, w późniejszym terminie.

30 lipiec, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w bieżącym tygodniu rozpoczynamy pracę nad tworzeniem harmonogramów realizacji Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia Spółdzielni socjalnej. Szkolenie będzie realizowane w wymiarze 40h/grupę. Wsparciem obejmiemy 4-ry grupy szkoleniowe liczące po 15 osób.

O szczegółach realizacji tych zajęć zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie, w późniejszym terminie.

24 lipiec, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż już wszystkie grupy zakończyły udział w grupowym doradztwie integracji socjalnej. W ramach tego wsparcia realizowane były 4-ry spotkania trwające po 5 godzin dydaktycznych dziennie. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych doradców zawodowych/coachowów oraz psychologów. Celem zajęć była integracja Uczestników projektu oraz wstępne opracowanie zarysu planowanej spółdzielni socjalnej. Wszystkie osoby biorące udział w grupowych warsztatach integracji socjalnej są bardzo zadowolone z udziału w nich.

17 lipiec, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż trzy grupy szkoleniowe zakończyły już udział w grupowym doradztwie integracji socjalnej. Obecnie na zajęcia te uczęszcza grupa nr 4.

W ramach tego wsparcia realizowane są 4-ry spotkania trwające po 5 godzin dydaktycznych dziennie.

Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani doradcy zawodowi/coachowie oraz psycholodzy.

Celem zajęć jest integracja Uczestników projektu oraz wstępne opracowanie zarysu planowanej spółdzielni socjalnej.

09 lipiec, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż dwie grupy szkoleniowe zakończyły już udział w grupowym doradztwie integracji socjalnej. Obecnie na zajęcia te uczęszcza grupa nr 3.

W ramach tego wsparcia realizowane są 4-ry spotkania trwające po 5 godzin dydaktycznych dziennie.

Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani doradcy zawodowi/coachowie oraz psycholodzy.

Celem zajęć jest integracja Uczestników projektu oraz wstępne opracowanie zarysu planowanej spółdzielni socjalnej.

02 lipiec, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dalszym ciągu trwa realizacja grupowego doradztwa integracji socjalnej. Obecnie na zajęcia te uczęszcza grupa nr 2.
W ramach tego wsparcia realizowane są 4-ry spotkania trwające po 5 godzin dydaktycznych dziennie.
Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani doradcy zawodowi/coachowie oraz psycholodzy.
Celem zajęć jest integracja Uczestników projektu oraz wstępne opracowanie zarysu planowanej spółdzielni socjalnej.

25 czerwiec, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż trwa realizacja grupowego doradztwa integracji socjalnej.
W ramach tego wsparcia realizowane są 4-ry spotkania trwające po 5 godzin dydaktycznych dziennie.
Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani doradcy zawodowi/coachowie oraz psycholodzy.
Celem zajęć jest integracja Uczestników projektu oraz wstępne opracowanie zarysu planowanej spółdzielni socjalnej.

18 czerwiec, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż od bieżącego tygodnia rozpoczynamy realizację grupowego doradztwa integracji socjalnej. Szczegółowy harmonogram realizacji tych zajęć otrzymacie Państwo podczas pierwszego dnia zajęć doradczych. W ramach tego wsparcia realizowane są 4-ry spotkania trwające po 5 godzin dydaktycznych dziennie.

Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani doradcy zawodowi/coachowie oraz psycholodzy. Celem zajęć jest integracja Uczestników projektu oraz wstępne opracowanie zarysu planowanej spółdzielni socjalnej.

13 czerwiec, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż obecnie układamy harmonogramy realizacji grupowego doradztwa integracji socjalnej.
Zajęcia te rozpoczną się od 17.06.2013 r.

O szczegółowych terminach realizacji zajęć dla poszczególnych grup zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.

27 maj, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż obecnie realizujemy pierwszą formę wsparcia oferowaną w ramach projektu, czyli: Diagnozę indywidualnych predyspozycji Uczestników – IPD.

Rozmowy te s realizowane w wymiarze trzech godzin zegarowych, a ich celem jest zdiagnozowanie predyspozycji i możliwości zawodowych Uczestników projektu, co z kolei pomoże w doborze jak najodpowiedniejszych metod nauczania.

Na spotkania z doradcą zawodowym Uczestnicy umawiani są indywidualnie.

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że Komisja rekrutacyjna zakwalifikowała do udziału w projekcie 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn).

Wyniki prac Komisji rekrutacyjnej obrazuje Lista osób ZAKWALIFIKOWANYCH do udziału w projekcie (Załącznik nr 1) oraz Lista osób REZERWOWYCH zakwalifikowanych do udziału w projekcie (Załącznik nr 2).

Zgodnie z §4, ust. 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, w pierwszej kolejności do udziału w projekcie Komisja rekrutacyjna kwalifikuje osoby spełniające kryteria strategiczne.

Obydwie listy są sporządzone z podziałem na płeć, w ilości od największej, do najmniejszej liczby uzyskanych punktów.

O terminach rozmów z doradcą zawodowym zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.

20 maj, 2013

 

Szanowni Państwo!
Obecnie jesteśmy w trakcie przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych z psychologiem.
Rozmowy te zakończą się w dniu 21.05.2013 r.
Po zakończeniu rozmów rekrutacyjnych z psychologiem zostaną stworzone ostateczne listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy osób rezerwowych.

O wynikach tych rozmów zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. Natomiast lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista osób rezerwowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu.

Z osobami, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną podpisane deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz umowy na wsparcie szkoleniowo-doradcze.

O terminach podpisywania deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umów szkoleniowo-doradczych zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie lub e-mailowo.

15 maj, 2013

 

Szanowni Państwo! W związku z rezygnacjami z udziału w projekcie osób REKOMENDOWANYCH do II-go etapu rekrutacji, po ocenie formalno-merytorycznej złożonych dokumentów rekrutacyjnych, Komisja rekrutacyjna w składzie: Koordynator projektu, Specjalista ds. logistyki i monitoringu, Pracownik biura projektu, Specjalista ds. rozliczeń finansowych projektu i sprawozdawczości, Pracownik firmy Consultor Sp. z o.o., dokonała zmian na listach osób REKOMENDOWANYCH do II-go etapu rekrutacji, czyli do udziału w rozmowach z psychologiem.

W miejsce osób, które zrezygnowały z udziału w II-gim etapie rekrutacji zakwalifikowano kolejne osoby, zgodnie z kolejnością na Liście osób REZERWOWYCH rekomendowanych do II-go etapu rekrutacji.

Jednocześnie w związku z tym, że z udziału w drugim etapie rekrutacji zrezygnowały 2 kobiety, a na liście rezerwowej jest tylko 1 osoba, w miejsce drugiej, rezygnującej kobiety zakwalifikowano, zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów mężczyznę.

W wyniku tych zmian do udziału w projekcie rekomendowano 70 osób (39 kobiet i 31 mężczyzn) oraz stworzono listę rezerwową (z podziałem na płeć) osób rekomendowanych do II-go etapu rekrutacji.

Wyniki prac Komisji rekrutacyjnej obrazuje Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2.

07 maj, 2013

 

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że zostały do Państwa wysłane pisma z informacjami dotyczącymi wyników oceny formalno-merytorycznej złożonych przez Państwo dokumentów rekrutacyjnych.

Po zakończeniu procesu odwołania od decyzji Komisji rekrutacyjnej, zostaną ustalone harmonogramy rozmów z psychologiem.

O terminach rozmów z psychologiem zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.

29 kwiecień, 2013

 

Szanowni Państwo!
Poniżej znajdują się listy przedstawiające wyniki prac Komisji rekrutacyjnej zajmującej się oceną formalną oraz merytoryczną złożonych przez państwo dokumentów rekrutacyjnych.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (§ 7, ust. 4) dokumenty niekompletne lub zawierające uchybienia formalne nie mogły być poprawiane ani uzupełniane. Dokumenty te zostały odrzucone na etapie oceny formalnej i nie zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Osoby, których dokumenty rekrutacyjne zostały poddane ocenie merytorycznej, zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (§ 7, ust. 17), w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisma z wynikami oceny dokumentów rekrutacyjnych, mają prawo wnieść odwołanie od decyzji Komisji rekrutacyjnej. Odwołanie powinno zostać wniesione w formie pisemnej, w nieprzekraczającym terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji wynikach oceny złożonego formularza rekrutacyjnego. Nie złożenie w w/w terminie odwołania, lub jeśli ono wpłynie po wyznaczonym terminie powoduje uprawomocnienie się decyzji Komisji.

Informujemy również, że wszystkie osoby, których dokumenty podlegały ocenie merytorycznej otrzymają pisma informacyjne.

26 kwiecień, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że lista osób rekomendowanych do drugiego etapu realizacji projektu oraz lista osób rezerwowych, rekomendowanych do drugiego etapu realizacji projektu zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej w dniu 29.04.2013 r.

Dodatkowo o wynikach oceny formalno-merytorycznej zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie oraz pismami.

22 kwiecień, 2013

 

Szanowni Państwo
W związku z zakończoną w dniu 19.04.2013 r., oceną formalną złożonych przez Państwo dokumentów rekrutacyjnych, uprzejmie informujemy, że:
dokumenty rekrutacyjne złożyło 99 osób (46 kobiet i 53 mężczyzn), w tym:
- 18 osób (7 kobiet i 11 mężczyzn) w wieku 15-24 lata;
- 17 osób (9 kobiet i 8 mężczyzn) w wieku 50-64 lata;
- 57 osób (29 kobiet i 28 mężczyzn) niepełnosprawnych – chorujących psychicznie.

Spośród wszystkich 99 złożonych kompletów dokumentów rekrutacyjnych, poprawnych pod względem formalnym jest 86 kompletów dokumentów rekrutacyjnych. W związku z tym wszystkie 86 komplety dokumentów rekrutacyjnych zostaną poddane ocenie merytorycznej.

13 kompletów dokumentów rekrutacyjnych w związku z brakami formalnymi zostało odrzuconych. One nie podlegają już ocenie merytorycznej. Zgodnie z zapisami w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, nie ma możliwości uzupełniania dokumentów, które są niekompletne.

Ocena merytoryczna odbywa się w następujących dniach: 22-24.04.2013 r., w siedzibie Realizatora projektu, na ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin, w godzinach 09.00-15.30.

O wynikach oceny merytorycznej zostaniecie Państwo powiadomieni telefonicznie oraz pisemnie.

16 kwiecień, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym kończymy przyjmować dokumenty rekrutacyjne.

W dniach 18-19.04.2013 r., planowana jest ocena formalna złożonych dokumentów rekrutacyjnych.

Ocena merytoryczna będzie prowadzona w dniach: 22-24.04.2013 r.

Obydwu ocen dokona Komisja rekrutacyjna powołana przez Prezesa Zarządu Consultor Sp. z o.o. Pana Grzegorza Jaroszka. Komisja rekrutacyjna będzie składała się z minimum 5-ciu osob będących pracownikami zarówno Consultor Sp. z o.o., jak i Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Komisja rekrutacyjna będzie pracowała w siedzibie firmy Consultor Sp. z o.o., w godzinach od 09.00 do 15.30.

O wynikach prac Komisji rekrutacyjnej będziecie Państwo na bieżąco informowani.

09 kwiecień, 2013

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że nadal trwa przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych. Wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie ZAPRASZAMY.

W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości związanych z uzupełnieniem kompletu dokumentów rekrutacyjnych służymy pomocą.

04 kwiecień, 2013

 

Szanowni Państwo!
W związku z wydłużonym terminem przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych bardzo serdecznie zachęcamy Państwa do składania dokumentów apilkacyjnych.

W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości związanych z uzupełnieniem kompletu dokumentów rekrutacyjnych służymy pomocą.

29 marzec, 2013

 

Szanowni Państwo,
ze względu na liczne prośby potencjalnych uczestników projektu oraz warunki pogodowe wraz z partnerem projektu podjęto decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty będą przyjmowane do 16 kwietnia 2013. Godziny przyjmowania dokumentów pozostają bez zmian.

26 marzec, 2013

 

Szanowni Państwo!
W związku z trwającą rekrutacją, ponownie bardzo serdecznie zachęcamy Państwa do składania dokumentów rekrutacyjnych.

W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości związanych z uzupełnieniem kompletu dokumentów rekrutacyjnych służymy pomocą.

19 marzec, 2013

 

Szanowni Państwo!
W związku z trwającą rekrutacją, bardzo serdecznie zachęcamy Państwa do zgłaszania się do naszego biura lub w wyznaczonych dniach do biura naszego Partnera i składania dokumentów rekrutacyjnych.

12 marzec, 2013

 

Szanowni Państwo!
W związku z rozpoczęciem od dnia jutrzejszego przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych, bardzo serdecznie zachęcamy Państwa do zgłaszania się do naszego biura i składania dokumentów rekrutacyjnych.

05 marzec, 2013

 

Szanowni Państwo!
W związku z zamieszczeniem na naszej stronie internetowej: www.przedsiębiorczystart.consultor.pl, dokumentów rekrutacyjnych bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznawania się z tymi dokumentami, a w razie wątpliwości, co do ich prawidłowego wypełniania do kontaktu z Pracownikiem biura projektu.

Dokumenty rekrutacyjne będą również przyjmowane w siedzibie Partnera Projektu, czyli w Lubelskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego, ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublin.

Dokumenty w siedzibie Partnera również są przyjmowane od 13.03.2013 r., do 29.03.2013 r.

Dokumenty w siedzibie Partnera będą przyjmowane tylko i wyłącznie w następujące dni:
- wtorki (19.03.2013 r., 26.03.2013 r.);
- środy (13.03.2013 r., 20.03.2013 r., 27.03.2013 r.).
Dokumenty w wyżej wyznaczone dni będą przyjmowane w godzinach 11.00-16.00

Nie ma możliwości składania dokumentów rekrutacyjnych w siedzibie Partnera w inne dni i godziny niż te wskazane powyżej.

28 luty, 2013

 

Polecane artykuły prasowe:

"Pieniądze na własny biznes" (Dziennik Wschodni, 26 lutego 2013, str. 3)

"Dotacje z Unii pomogły firmom i pracownikom" (Dziennik Gazeta Prawna, 21-26 grudnia 2012, nr 248-249)

26 luty, 2013

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż opracowane przez nas dokumenty rekrutacyjne zostały pozytywnie zweryfikowane i zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w ramach realizacji niniejszego projektu.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że dokumenty rekrutacyjne będziemy przyjmować w:

Biurze projektu w Lublinie, przy ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin (budynek firmy Vico, II piętro).

Dokumenty te będą przyjmowane w dni robocze od dnia 13.03.2013 r., do dnia 29.03.2013 r., w godzinach 8.30-15.30, w pokoju nr 220.

Uprzejmie informujemy, że nie ma możliwości wcześniejszego składania dokumentów rekrutacyjnych.

Pierwszy dzień, w którym możecie Państwo złożyć dokumenty to dzień: 13.03.2013 r. Ostatni dzień, w którym będą przyjmowane dokumenty rekrutacyjne to dzień: 29.03.2013 r.

Dokumenty można składać w następujący sposób:

 • Osobiście;
 • Za pośrednictwem poczty tradycyjnej (w przypadku wysyłania dokumentów drogą pocztową tradycyjną za datę wpływu dokumentów do biura projektu uznaję się, datę kiedy faktycznie dokumenty wpłyną do biura projektu, nie datę nadania ich na poczcie!;
 • Za pośrednictwem pełnomocnika (osoba będąca pełnomocnikiem w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo do złożenia dokumentów rekrutacyjnych).
Nie dopuszcza się składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu!

W skład kompletu dokumentów rekrutacyjnych wchodzą następujące dokumenty:

 1. Formularz rekrutacyjny,
 2. Oświadczenie o nie prowadzeniu zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. Oświadczenie o nie pozostawaniu w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z firmą Consultor. Sp. z o.o., Partnerem projektu – Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie i instytucjami wobec niego nadrzędnymi w ramach projektu;
 5. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych (np. dotacja z powiatowego/miejskiego urzędu pracy – środki Funduszu Pracy, dotacja w ramach innego projektu realizowanego w Działaniu 6.2 lub w Poddziałaniu 8.1.2;
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej i akceptacji ich warunków;
 7. Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis;
 8. Oświadczenie o nie pozostawaniu wspólnikiem lub komplementariuszem w spółkach osobowych oraz członkiem spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego, z wyłączeniem osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni;
 9. Zaświadczenie z właściwego powiatowego/miejskiego urzędu pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (jeżeli dotyczy);
 10. Orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności psychicznej – choroba psychiczna (jeśli dotyczy);
 11. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych, ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe lub oświadczenie o złożeniu rezygnacji do PFRON z możliwości ubiegania się o ich refundację ze środków PFRON (dotyczy tylko osób niepełnosprawnych);
 12. Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym;
 13. Oświadczenie o zgodzie na zaciąganie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z możliwości otrzymania wsparcia finansowego (nie dotyczy osób stanu wolnego i osób posiadających rozdzielność majątkową).

Bardzo prosimy abyście Państwo w momencie kompletowania dokumentów rekrutacyjnych zwracali szczególną uwagę na następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie z właściwego powiatowego/miejskiego urzędu pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (jeżeli dotyczy);
 2. Orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności psychicznej – choroba psychiczna (jeśli dotyczy);
 3. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych, ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe lub oświadczenie o złożeniu rezygnacji do PFRON z możliwości ubiegania się o ich refundację ze środków PFRON (dotyczy tylko osób niepełnosprawnych);
 4. Oświadczenie o zgodzie na zaciąganie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z możliwości otrzymania wsparcia finansowego (nie dotyczy osób stanu wolnego i osób posiadających rozdzielność majątkową);
i w zależności od Państwa sytuacji dołączyli je do dokumentów rekrutacyjnych lub nie dołączali ich do kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

W momencie gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek problemy związane z dokumentami rekrutacyjnymi, bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktowania się z nami osobiście w Biurze projektu, telefonicznie lub mailowo.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku, do piątku, w godzinach od 08.00 do 16.00

Dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt”.

W przypadku jakichkolwiek zmian związanych z rekrutacją będziemy Państwa na bieżąco informować. Zachęcamy do bieżącego śledzenia naszej strony internetowej.

BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W NASZYM PROJEKCIE!

GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH PRZEZ NAS USŁUG ORAZ WYSPECJALIZOWANĄ KADRĘ PROJEKTU BĘDĄCĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI.

18 luty, 2013

 

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż w bieżącym tygodniu została opracowana i udostępniona strona internetowa naszego projektu: www.przedsiębiorczystart.consultor.pl

Na tej stronie, w poszczególnych zakładkach znajdziecie Państwo wszystkie aktualne informacje oraz dokumenty związane z realizacją niniejszego projektu.

Także bardzo serdecznie zachęcamy do systematycznego odwiedzania tej strony.

11 luty, 2013

 

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż w bieżącym tygodniu zostały opracowane dokumenty rekrutacyjne związane z realizacją naszego projektu.

Dokumenty te zostały przesłane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, w celu zatwierdzenia ich.

Dopiero po zatwierdzeniu ich przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja” oraz będą dostępne w Biurze projektu.

O każdym etapie rekrutacji oraz realizacji projektu będziemy Państwa na bieżąco informować.

05 luty, 2013

 

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż od 01.02.2013 r., rozpoczęliśmy realizację projektu „Przedsiębiorczy start”.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Siedziba Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego znajduje się na ul. Gospodarczej 32, 20-213 Lublin.

Instytucją Pośredniczącą II-go Stopnia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Projekt jest skierowany do 60-ciu osób, w tym do 36 Kobiet i 24 Mężczyzn, zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie województwa lubelskiego.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 30 osób zarejestrowanych jako bezrobotne (18 kobiet i 12 mężczyzn) i 30 osób nieaktywnych zawodowo (18 kobiet i 12 mężczyzn).

Celem projektu jest założenie i funkcjonowanie 5 spółdzielni socjalnych.

W poszczególnych zakładkach znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje związane z realizacją niniejszego projektu.

01 luty, 2013

 

Wystartował projekt Przedsiębiorczy strat, wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do naszego Biura w Lublinie.

 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki